Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni – WhatsApp Business Süreci

Birleşik İkinci El Otomotiv Hizmetleri A.Ş. (“Otocash” veya “Şirket”), olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, WhatsApp Business uygulaması kapsamında bizimle paylaştığınız bilgilere ilişkin olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
İletişimin süreçlerinin yürütülmesi (örneğin, tercihiniz doğrultusunda müşteri temsilcimiz ile görüşmenizin sağlanması),
Soru, öneri, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması (örneğin, randevu süreçlerinize ilişkin taleplerin alınması ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, araç satışına veya aracınızın fiyatlandırılmasına ilişkin talepleriniz ve sorularınız konusunda destek olunması).
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:
Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:
Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
Açık rıza vermiş olmanız halinde, kişisel verileriniz, çevrimiçi anlık görüşmeler için destek aldığımız ve platformunu kullandığımız yurt dışındaki hizmet sağlayıcımıza aktarılacaktır. Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, hukuki işlem bilgileriniz ile öneri, talep ve şikayetleriniz kapsamında bizimle paylaştığınız bilgi ve kayıtları işliyoruz.
Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, grup şirketlerimiz ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile ve ayrıca çevrimiçi anlık görüşmeler için destek aldığımız ve platformunu kullandığımız yurt dışındaki hizmet sağlayıcımızla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.
Kişisel Verileriniz Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanmaktadır?
Kişisel verilerinizi telefon veya diğer dijital ortamlar üzerinden bizimle kurduğunuz ilişkiye uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplerden en az birisi bulunmadığında, açık rızanızı soruyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.
İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkkiletisim@otocash.com bizimle iletişime geçebilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.